Archive for ‘Anfo ( idromeer ) 07/2021’

Het Idromeer ligt in de Lombardische provincie Brescia aan het einde van het Valle Sabbia. Het is ontstaan in de laatste ijstijd, uitgesleten en -geschuurd door de enorme gletsjers die het gebied destijds bedekten.